Adrannau Pwnc

Ar hyn o bryd ceir pum adran pwnc o fewn corff y Cyn-fyfyrwyr sy’n hybu astudiaeth a thrafodaeth yn eu meysydd diddordeb penodol. 

Os oes maes diddordeb y teimlwch chi yr hoffech chi sefydlu adran o’i gylch, neu os ydych chi’n rhan o adran weithredol nad yw wedi’i rhestru, cysylltwch â alumni@cymru.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth a chyngor.

Y Clasuron
Ysgrifennydd: Mr John Ellis Jones
d/o Swyddfa'r Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NS

Diwylliant y 18fed a'r 19eg Ganrif
Ysgrifennydd: Dr Cynfael Lake
Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin
Ysgrifennydd: Dr Emma Lile
d/o Swyddfa'r Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NS

Athroniaeth
Ysgrifennydd: Mr Meilyr Ceredig
d/o Swyddfa'r Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NS

Diwinyddiaeth
Ysgrifennydd: Y Parchedig Ddr Elwyn Richards
capelbereanewydd@btinternet.com; 01286 676435