Canghennau rhyngwladol

Mae’r Brifysgol yn awyddus i gynnal cysylltiadau â’n holl gyn-fyfyrwyr, lle bynnag y bônt yn y byd, i’w galluogi i gadw cysylltiad â’i gilydd a theimlo’n rhan o gymuned ryngwladol ehangach. I’r perwyl hwn, rydym ni’n eu hannog yn gryf i ffurfio canghennau rhyngwladol i gyn-fyfyrwyr.

Os nad oes cangen ryngwladol o gyn-fyfyrwyr wedi’i sefydlu yn eich ardal chi ac yr hoffech chi ddechrau un, neu os ydych chi’n perthyn i gangen weithredol nad yw wedi’i rhestru, cysylltwch â alumni@cymru.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth a chyngor.

Ffrainc
Cysylltu: Mr Jorg Stegemann, uow_alumni@jorgstegemann.com
Dewch o hyd iddynt ar LinkedIn

Yr Almaen
Cysylltu: Dr Lothar Streitferdt
www.alumni-wales.de

Hong Kong
Cysylltu: KP Cheung, uowalumnihk@hotmail.com
Dewch o hyd iddynt ar Facebook

Yr Eidal
Cysylltu: Ms Hellen Vera Chilelli, chilelli_hellenv_87@yahoo.com

Siapan

Contact : Mr. Takeshi Koyama, takekoyama301@gmail.com

http://www.i-m.mx/walesalumni/wales-alumni-JP/home-l-about.html

 Sri Lanca

Cysylltu: M​eth​ Weerakkody, mba.alumni@iihe.lk
http://iihe.lk/students/alumni 

Y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica (Rhanbarth MENA)
Cysylltu: Mr Lokesh Mishra, tmlokesh@hotmail.com
Cysylltu: Mr Eugene Wood,
woodeugene@gmail.com
Cysylltu: Mr Shamaila Asim,
shamaila_asim@yahoo.com 

UDA
Cysylltu: Dr Brian Tucker, brian.tucker@moody.edu