Grwpiau, Clybiau a Chymdeithasau

Mae’r rhain yn cael eu sefydlu gan gyn-fyfyrwyr sydd eisiau parhau mewn cysylltiad gyda chyd gyn-fyfyrwyr eraill ar lefel mwy anffurfiol a phersonol trwy rannu profiadau neu ddiddordebau. Efallai eu bod wedi mynychu’r un adran mewn Prifysgol, neu eu bod yn rhannu brwdfrydedd dros yr un chwaraeon.

Os ydych yn rhan o Grŵp, Clwb neu Gymdeithas, gydag aelodau sy’n gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, ac fe hoffech gael eich rhestru yma, cysylltwch â alumni@cymru.ac.uk am ragor o wybodaeth a chyngor. am ragor o wybodaeth a chyngor.

Cymdeithas Golff y Cyn-fyfyrwyr
Mae cynlluniau ar gyfer Cymdeithas Golff i aelodau cyn-fyfyrwyr yn camau cynnar ar hyn o bryd. I gofrestru eich diddordeb a chael gwbod am y datblygiadau, cysylltwch â alumni@cymru.ac.uk 

Ysgol Cyfrifeg, Busnes ac Economeg Prifysgol Cymru, Bangor Ysgrifennydd: Mr Alexander Duffy, blackstoke@wm.im 
Dewch o hyd iddynt ar Facebook